Most először nézzük meg azt, hogy
Kik választhatják a KIVÁT!

A törvény értelmében választhatják a KIVÁT a következő formában tevékenykedők:

 • az egyéni cégek ,
 • a közkereseti társaságok,
 • a betéti társaságok,
 • a korlátolt felelősségű társaságok,
 • a zártkörűen működő részvénytársaságok,
 • a szövetkezetek és a lakásszövetkezetek,
 • az erdőbirtokossági társulatok,
 • a végrehajtó irodák,
 • az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák,
 • a szabadalmi ügyvivői irodák,
 • a külföldi vállalkozók,
 • a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személyek.
Most először nézzük meg azt, hogy
Kik választhatják a KIVÁT!

A törvény értelmében választhatják a KIVÁT a következő formában tevékenykedők:

 • az egyéni cégek ,
 • a közkereseti társaságok,
 • a betéti társaságok,
 • a korlátolt felelősségű társaságok,
 • a zártkörűen működő részvénytársaságok,
 • a szövetkezetek és a lakásszövetkezetek,
 • az erdőbirtokossági társulatok,
 • a végrehajtó irodák,
 • az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák,
 • a szabadalmi ügyvivői irodák,
 • a külföldi vállalkozók,
 • a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személyek.
Milyen egyéb feltételeknek kell megfelelni, hogy a KIVÁT választhassuk?
 • az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben (azaz abban az adóévben, amely a kisvállalati adóalanyiság alkalmazásának első adóévét megelőzi) várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
 • az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóévnél a 3 milliárd forint időarányos részét;
 • az adóévet megelőző két naptári évben adószámát a NAV véglegesen (jogerősen) nem törölte;
 • üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
 • az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot;
 • ellenőrzött külföldi társasággal az adóévet megelőző adóévben nem rendelkezik;
 • az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült, Tao. tv. szerinti finanszírozási költségei 3 meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő adóköteles bevételeit, az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 939 810 000 forintot.

Az állományi létszám és bevételi határok számításakor a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni.

De kiknek is érdemes a KIVÁ-t választaniuk?

Annál a vállalkozásnál érdemes a legjellemzőbben átgondolni, ahol a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik.

Melyek a KIVA előnyei?
 • egyszerűsített bevallás
 • bizonyos esetekben kevesebb adó befizetése
 • kevesebb adminisztráció
 • a KIVA két fontos adót is kivált a vállalkozás életében, mégpedig a következőket:
 • társasági adó, szociális hozzájárulási adót
 • a szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények a kisvállalati adóban is igénybe vehető a személyi jellegű kifizetések csökkentése révén
De kiknek is érdemes a KIVÁ-t választaniuk?

Annál a vállalkozásnál érdemes a legjellemzőbben átgondolni, ahol a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik.

Melyek a KIVA előnyei?
 • egyszerűsített bevallás
 • bizonyos esetekben kevesebb adó befizetése
 • kevesebb adminisztráció
 • a KIVA két fontos adót is kivált a vállalkozás életében, mégpedig a következőket:
 • társasági adó, szociális hozzájárulási adót
 • a szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények a kisvállalati adóban is igénybe vehető a személyi jellegű kifizetések csökkentése révén
Na, de nézzük, hogy mi is az, ami a KIVA alapját képezi és hány százalékos az adó?

A KIVA alapját képezi a személyi jellegű kifizetések és a jóváhagyott osztalék összege, ami többek között a kapott osztalékkal és a nettó tőkebevonással is csökkenthető. Azonban növelő tételek is vannak, ilyen például a bírság, pótlék, a pénztár értékének tárgyévi növekménye. A KIVA mértéke 2022. 01. 01-től az adóalap 10%-a.

A KIVA alapját képezi a személyi jellegű kifizetések és a jóváhagyott osztalék összege, ami többek között a kapott osztalékkal és a nettó tőkebevonással is csökkenthető. Azonban növelő tételek is vannak, ilyen például a bírság, pótlék, a pénztár értékének tárgyévi növekménye. A KIVA mértéke 2022. 01. 01-től az adóalap 10%-a.

De most akkor mennyi a KIVA minimum adóalapja?

A KIVA minimum adóalapja nem más, mint a személyi jellegű kifizetések összege.
Most, hogy széleskörűen tájékozódtunk, nézzük meg talán az legaktuálisabb kérdést!

Van-e lehetőség év közben is áttérni a KIVÁ-ra!

A jó hír az az, hogy van lehetőség.
Az új adózási forma a bejelentést követő hónap 1. napjától lép életbe.

Szükséges-e könyvvizsgálat a KATÁ-s Bt.-nek, amennyiben KIVÁ-ra térne át?

A 2000. évi C. törvény (Számv. tv) értelmében:
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült (visszakerült), közkereseti társaságnak, betéti társaságnak, egyéni cégnek, valamint ügyvédi irodának – tételes leltározással alátámasztott – leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie.
A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.

Azonban a Kormány 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete értelmében, a 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég, ügyvédi iroda nem köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A. § (4) bekezdése szerinti nyitó mérlegét könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

KIVA szerint adózik? Nem kell aggódnia, ha …

Amennyiben úgy döntünk, hogy KIVA szerint fogunk adózni legalább az adminisztrációval, az előlegfizetéssel, valamint a záróbevallásokkal kapcsolatban nem kell aggódnunk abban az esetben, ha egy megbízható bérszámfejtő programmal dolgozunk.

Az Armada Ügyviteli Szoftver bér moduljában ugyanis még arra is van lehetőségünk, hogy az év közbeni áttérést megadjuk, így az első KIVÁ-s hónapot már automatikusan fogja kezelni a rendszer.

Ha Ön is egy gyors, felhasználóbarát, pontos szoftvert szeretne kérjen ingyenes távbemutatót!

Váltson már akár év közben!

Távbemutatót kérek